Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť

Zoznam dokladov

Zoznam vnesených vecí

Podanie podnetu

EON (ekonomicky oprávnené náklady) za rok 2017

EON (ekonomicky oprávnené náklady) za rok 2018

Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Výročné správy

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

Cenník

V závislosti od intenzity starostlivosti o klienta, od druhu izby, stravy a finančných možností je financovanie sociálnej služby tvorené individuálne.

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu zahŕňa:

Ubytovanie*
Stravovanie*
Starostlivosť (zaopatrenie)*
Ostatné služby

Pozn. Výška úhrady je stanovená dennou sadzbou za jednotlivé činnosti na 1 klienta.

Aktuálny cenník je dostupný na stiahnutie tu.

Archív cenníkov

Cenník platný do roku 2018 je dostupný na stiahnutie tu.

Cenník platný do roku 2017 je dostupný na stiahnutie tu.