Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť

Zoznam dokladov

Zoznam vnesených vecí

Podanie podnetu

Výročné správy

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2015

Cenník

V závislosti od intenzity starostlivosti o klienta, od druhu izby, stravy a finančných možností je financovanie sociálnej služby tvorené individuálne.

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu zahŕňa:

Ubytovanie*
Stravovanie*
Starostlivosť (zaopatrenie)*
Ostatné služby

Pozn. Výška úhrady je stanovená dennou sadzbou za jednotlivé činnosti na 1 klienta.

Cenník je dostupný na stiahnutie tu.