Služby

Služby ( v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)